جهت انتخاب فرصت های شغلی هم اکنون وارد شوید.
عنوان آگهی سمت های مورد نیاز
آگهی استخدام نیروی بهره برداری و تعمیرات در پروژه
بهره برداری - آزمایشگاه
برنامه ریزی و کنترل پروژه
تعمیرات - برق و ابزاردقیق
تکنسین / کارشناس / اپراتور عملیات
تکنسین / کارشناس مکانیک تعمیرات
تکنسین عملیات و تعمیرات مخابرات
تکنسین کامپیوترهای صنعتی
کارشناس ایمنی